HR Consulting

Shelby Global Cung cấp Nhân sự và hỗ trợ Tư vấn Nhân sự. Chúng tôi hiểu biết sâu sắc về chiến lược về cách tối ưu hóa nguồn nhân lực. Shelby Global cung cấp Dịch vụ tư vấn nhân sự chuyên biệt cho từng khách hàng, tập trung chủ yếu vào văn hóa và chiến lược kinh doanh.

Chúng tôi làm việc dựa trên mục tiêu

Shelby Global áp dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả trong việc cung cấp dịch vụ nhân sự. Những nỗ lực của Tư vấn Nhân sự được đóng khung bởi các mục tiêu chính cùng với quy trình, nguồn lực và chuyên môn từng bước cần thiết để đạt được những kết quả đó. Các dịch vụ thuê ngoài nhân sự của chúng tôi sẽ bao gồm các hoạt động xuyên suốt toàn bộ vòng đời của nhân viên, ngay từ khi bắt đầu làm việc cho đến khi nghỉ hưu hoặc thôi việc. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức khách hàng để hỗ trợ họ toàn diện trong việc chuyển đổi mô hình nhân sự nhằm mang lại giá trị tối đa cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi:

 1. Competency Mapping Framework
 2. Training Need Analysis and Identification
 3. Training Plans execution
  • On-Boarding programs
  • Executive programs
  • Leadership programs
  • Outbound programs
  • Theater based program
  • Experiential Programs
 4. HR Set-up for start-ups and small to medium sized enterprises
 5. Assessment Centres
 6. Reengineering HR function
 7. DiSC profile assessment for leaders.

Hãy nâng cao trải nghiệm nhân sự của bạn

Cần hỗ trợ về Săn đầu người, Quản lý nhân sự hoặc Đào tạo? Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn và để Shelby Global dẫn đường cho bạn! Mong đợi một phản hồi nhanh chóng cho tất cả các truy vấn của bạn. cùng nhau!

×